Telefon  0905 463 284

Telefon  0905 614 026

Telefon  0905 669 407

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zhodnocovanie odpadu

Zbavte sa svojich skládok a vytvorte z nich predajný materiál

Naša spoločnosť Hollý spol.s.r.o. podniká v zemných prácach a v zhodnocovaní odpadov ktoré zhodnocujeme drvením a triedením. Máme mnoho skúseností z triedením stavebného odpadu zo skládok a následným zhodnotením.

Postup zhodnotenia skládok:

na miesto vašej skládky prídeme s našim hrubotriedičom McCloskey R70 do ktorého prostredníctvom nášho nakladača bude sypaný materiál zo skládky, ktorý sa roztriedi na 3 frakcie pomocou 3 sít. Najväčsia frakcia bude následne predrvená - drvenie zabezpečujeme mobilným drviacim zariadením Resta 500*700 s magnetickým separátorom, ktorý oddeluje kov od stavebného odpadu. S drvičom sme schopný prísť k vám na miesto skládky a vykonať drvenie priamo na mieste na požadované frakcie. Výsledný produkt je závislý od vstupov, teda od charakteru recyklovaného odpadu.

 

Zhodnocovanie odpadu

 

Vo všeobecnosti je možné produkt rozdeliť do štyroch hlavných kategórií:

  1. betónový recyklát (využitie ako plnivo do betónov)
  2. asfaltový recyklát (využitie pri oprave málo zaťažených vozoviek, konštrukcia nových stmelených podkladových vrstiev)
  3. tehlový recyklát (výroba vybrolisovaných tvárnic, plnivo do malty, výroba nepálených lisovaných tehál, výplňové kamenivo)
  4. zmesový recyklát (podkladový materiál, zásypový materiál).

Produkt vznikajúci pri recyklácii má rozsiahle aplikačné možnosti v stavebníctve, ktoré možno zhrnúť nasledovne:

  1. stabilizačný podkladový materiál (podložia ciest, parkovacích plôch, železničné stavby)
  2. drenážne materiály
  3. plnivo do betónov (porovnateľné vlastnosti ako pri použití prírodného kameniva)
  4. zásypový materiál (rozvody energií, základy budov, a pod.).

Naše stroje sú vybavené certifikovanými vážiacimi zariadeniami takže vstupný materiál na základe, ktorého sa účtuje je kontrolovaný po celú dobu obchodnými váhami a nemôže tak dôjsť k špekulatívnemu navyšovaniu objemov (ako to niektoré firmy praktizujú).

Výsledok: z doteraz nevyužitelnej skládky stavebného odpadu vám vznikne predajný materiál roztriedený na predajné frakcie.

Recykláciu, resp. zhodnocovanie odpadov upravuje zákon č. 409/2006 Z.z. o odpadoch vznp. Tento zákon ukladá (pôvodcovi odpadu) povinnosť zabezpečiť zhodnocovanie stavebných odpadov v prípade, že jeho produkcia presiahne 500 t. Naša spoločnosť disponuje oprávnením na zhodnocovanie stavebných odpadov na základe ktorého Vám bude po zhodnotení vystavené od nás potvrdenie o zhodnotení odpadu.

Kontaktujte nás a vyhotovíme vám cenovú ponuku pre zhodnotenie vašej skládky.